Sobre l’Associació

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS D’ALFAFAR

L’any 2007, després de diverses reunions d’un xicotet grup d’alfafarenys interessats en el nostre passat i present cultural, vam decidir la creació d’una associació apolítica, amb estatuts que van ser aprovats i registrats per la Generalitat, per a la defensa i conservació del nostre patrimoni integral, mitjançant les accions oportunes per a protegir-lo i difondre’l.
La junta directiva està composta de president, secretari, tresorer i els vocals. Actualment la junta la formen Juan Antonio Ferrer Juárez, José Antonio Morales Company, Enrique Martínez Puertes, Vicente Torrent Mas, José Ferrandis Alonso, Ángel Raga Gabaldón i Josep Maria Tarazona Mas.
L’Associació la conformen un reduït nombre de socis format per fills, veïns o simpatitzants de la nostra població, sensibilitzats en la defensa i propagació del nostre patrimoni. Mitjançant una simbòlica quota anual ajuden en el finançament de les activitats i publicacions davant la falta d’ajudes regulars institucionals.