Col·lecció perfils

c1

«El cronista Josep Lacreu Sena i la seua obra»
(2013) Autors: Vicent Baixauli Comes i Josep Maria Tarazona Mas

Disponible en la seu de l’entitat: C/ Cánovas del Castillo, 4.

 

c2

«Fermín Vilar Taberner. Nuestro cura»
(2012) Autor: Juan Antonio Ferrer Juárez

Disponible en la seu de l’entitat: C/ Cánovas del Castillo, 4